Mennesker

Homo sapiens sapiens Navn: Homo sapiens sapiens   (avstøpning)  

Lokalitet: Les Eyzies, Dordogne, Frankrike  

Alder: Sen kvartær  

Plassering i utstillingene: Menneskets utvikling  

Kranium fra siste istid, ca 25 000 år gammelt. Kraniet hørte til et av de fem skjelettene som ble funnet på stedet Cro-Magnon i 1868. Disse første fossile restene av moderne mennesker fikk navn etter funnstedet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om menneskenes utvikling]  

Andre mennesker i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00