Partåete klovdyr

Bison priscus Navn: Bison priscus   (avstøpning)  

Lokalitet: Tyskland  

Alder: Kvartær, holocen  

Plassering i utstillingene: Monter med partåete klovdyr  

Hodeskalle av steppevisenten, et stort og kraftig oksedyr - ca 2 meter høyt - som utviklet seg i Asia for 2 millioner år siden, nådde Europa for 750 000 år siden og levde her til det døde ut mot slutten av siste istid. Det hørte til slekten Bison, som idag har to arter: Den amerikanske bison og den europeiske visent.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om partåete klovdyr]  

Andre partåete klovdyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00