Amfibier

Neobatrachus sp. Navn: Neobatrachus sp.   (avstøpning)  

Lokalitet: Argentina  

Alder: Jura  

Plassering i utstillingene: Amfibiemonteren  

Til venstre ses en fossil frosk. Til høyre ses en nålevende frosk (Rana esculenta)  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om amfibier]  

Andre amfibier i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00