Amfibier

Andrias scheuchzeri Navn: Andrias scheuchzeri   (avstøpning)  

Lokalitet: Sveits  

Alder: Sen tertiær  

Plassering i utstillingene: Amfibiemonteren  

Kraniet og fremre del av kroppen til en kjempesalamander.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om amfibier]  

Andre amfibier i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00