Amfibier

Ichthyostega Navn: Ichthyostega   (avstøpning)  

Lokalitet: Grønland  

Alder: Sen devon  

Plassering i utstillingene: Amfibiemonteren  

Deler av et fiskepaddeskjelett.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om amfibier]  

Andre amfibier i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00