Mennesker

Homo erectus Navn: Homo erectus   (avstøpning)  

Lokalitet: Europa  

Alder: Kvartær  

Plassering i utstillingene: Menneskets utvikling  

Steinredskaper laget av erektusmennesket (H. erectus), den såkalte Acheulen-kulturen.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om menneskenes utvikling]  

Andre mennesker i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00