Mennesker

Homo habilis Navn: Homo habilis   (avstøpning)  

Lokalitet: Turkanasjøen, Kenya  

Alder: Tertiær / kvartær  

Plassering i utstillingene: Menneskets utvikling  

Et rekonstruert kranium.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om menneskenes utvikling]  

Andre mennesker i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00