Mennesket

Homo sapiens Navn: Homo sapiens   (avstøpning)  

Lokalitet: Swanscombe, Kent, England  

Alder: Sen kvartær  

Plassering i utstillingene: Menneskets utvikling  

Tre beinfragmenter fra den bakre delen av kraniet hos et tidlig menneske som levde for ca 300 000 år siden. Disse ble funnet sammen med en rekke steinredskaper.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om menneskenes utvikling]  

Andre mennesket i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00