Urfisk (agnater)

Aceraspis sp. Navn: Aceraspis sp.   (avstøpning)  

Lokalitet: Ringerike, Norge  

Alder: Sen silur  

Plassering i utstillingene: Urfisk-monteren  

Modell av en urfisk (kjeveløs agnat), som i stedet for kjever hadde en sugemunn.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om urfisk]  

Andre urfisk (agnater) i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00