Urfisk (agnater)

Pterygolepis nitidus Navn: Pterygolepis nitidus   (avstøpning)  

Lokalitet: Ringerike, Norge  

Alder: Sen silur  

Plassering i utstillingene: Urfisk-monteren  

Modell av en urfisk (kjeveløs agnat).  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om urfisk]  

Andre urfisk (agnater) i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00