Partåete klovdyr

Unitatherium anceps Navn: Unitatherium anceps   (avstøpning)  

Lokalitet: Nord-Amerika  

Alder: Tertiær, Eocen  

Plassering i utstillingene: Monter med partåete klovdyr  

Venstre framfot.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om partåete klovdyr]  

Andre partåete klovdyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00