Graptolitter

Didymograptus sp. / Diplograptus sp. Navn: Didymograptus sp. / Diplograptus sp.   

Lokalitet: Slemmestad, Asker, Norge  

Alder: Ordovicium  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; ordovicium  

To former av vanlig forekommende graptolitter i ordoviciske skifre i Oslo-feltet.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00