Bergarter

Fossilets navn Fossilgruppe Lokalitet Alder
Jernmalm Bergarter Sør-Varanger, Finnmark, Norge Prekambrium
Dendritter Bergarter Solnhofen, Tyskland Jura
Antrasitt Bergarter Svalbard, Norge Karbon
Miscellanea Bergarter Drammenskanten, Norge Ordovicium
Miscellanea Bergarter Jomfruland, Norge  
Miscellanea Bergarter Høvik, Bærum, Norge  
Miscellanea Bergarter Prestkværn, Ringerike, Norge Perm
Miscellanea Bergarter Ringerike, Norge Silur

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00