Planter

Fungus indet. Navn: Fungus indet.   

Lokalitet: Baltikum  

Alder: Tertiær  

Plassering i utstillingene: Ravmonteren  

Hvis insektet ikke ble helt dekket med kvae over hele kroppen med en gang kunne sopp vokse på de delene som stakk ut av kvaeklumpen.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om rav]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00