Insekter

Coleoptera indet. Navn: Coleoptera indet.   

Lokalitet: Baltikum  

Alder: Tertiær  

Plassering i utstillingene: Ravmonteren  

Biller utgjør den største ordnen av insekter - i Norge er de representert med noe i underkant av 3 400 arter. Biller er vanlige i baltisk rav, særlig arter som legger egg i dødt og levende trevirke. Flere hundre arter er beskrevet, tilhørende en rekke ulike familier og slekter.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om rav]  

Andre insekter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00