Insekter

Sciaridae sp. Navn: Sciaridae sp.   

Lokalitet: Baltikum  

Alder: Tertiær  

Plassering i utstillingene: Ravmonteren  

Sørgemygg. Små, mørke mygg, ofte med sotfargete vinger, derav navnet. I Norge er det kjent ca 70 arter, men fortsatt gjenstår det å oppdage mange arter. Larvene lever som nedbrytere av råtnende plantemateriale, og enkelte arter kan forekomme i stort antall i jorden i blomsterpotter.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om rav]  

Andre insekter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00