Insekter

Mycetophilidae indet. Navn: Mycetophilidae indet.   

Lokalitet: Baltikum  

Alder: Tertiær  

Plassering i utstillingene: Ravmonteren  

Soppmygg. Små til mellomstore mygg - fra Norge kjenner vi omkring 450 arter. Som navnet tilsier lever larvene av sopp og sopphyfer og de kan forekomme i stort antall i ulike hattsopper. De eldste fossile soppmygg er funnet i rav fra kritt i Canada. Soppmygg er vanlige i baltisk rav - det er beskrevet mer enn 150 arter.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om rav]  

Andre insekter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00