Insekter

Dolichopodidae sp. Navn: Dolichopodidae sp.   

Lokalitet: Baltikum  

Alder: Tertiær  

Plassering i utstillingene: Ravmonteren  

Styltefluer. Dette er en familie av ganske små fluer, ofte metallisk skinnende i grønt eller blått. I Norge er det kjent i underkant av 200 arter. Larvene er rovdyr og de fleste arter forkommer blant råtnende plantedeler, i slam langs vannkanter o.l. Mange fossile styltefluer er kjent fra tertiær og mer enn 100 arter er beskrevet fra baltisk rav.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om rav]  

Andre insekter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00