Insekter

Chironomidae indet. Navn: Chironomidae indet.   

Lokalitet: Baltikum  

Alder: Tertiær  

Plassering i utstillingene: Ravmonteren  

Fjærmygg. Små til mellomstore mygg. Hannene har store, fjærlignende, buskete antenner. Fra Norge kjenner vi mer enn 450 arter. De aller fleste har larver som lever i ferskvann. Her kan de opptre i stort antall og er bl.a.en viktig del av kostholdet for mange fisk. De eldste, fossile fjærmygg er funnet i rav fra kritt i Libanon. Fjærmygg er svært vanlige i baltisk rav - derfra er det beskrevet omkring 60 arter.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om rav]  

Andre insekter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00