Liste over museets montre

Amfibiemonteren
Ammonoidé-monteren (blekkspruter)
Beinfiskmonteren
Belemnitt-monteren (blekkspruter)
Beltedyrmonteren
Bison
Bløtdyrmonteren (muslinger)
Bløtdyrmonteren (snegler)
Brachiopodmonteren
Bruskfiskmonteren
Burgess Shale-monteren
Dinosaurer, planteetere
Dinosaurer, rovdinosaurer
Dovendyrmonteren
Dvergflodhestmonteren
Edderkoppdyrmonteren
Flyveøglemonteren
Fossiliserings-monteren (1)
Fossiliserings-monteren (2)
Graptolittmonteren
Hestemonteren
Historisk monter
Historisk monter; devon
Historisk monter; jura
Historisk monter; kambrium
Historisk monter; karbon
Historisk monter; kritt
Historisk monter; kvartær
Historisk monter; nåtid
Historisk monter; ordovicium
Historisk monter; perm
Historisk monter; prekambrium
Historisk monter; silur
Historisk monter; tertiær
Historisk monter; trias
Homo erectus i Asia
Hvalmonteren
Iguanodonmonteren
Kjempetrilobitter
Krepsdyrmonteren
Kvastfinnefiskmonteren
Mammutmonteren
Mikrofossiler
Mixopterusmonteren
Monter med Neandertalmennesket
Monter med det moderne mennesket
Monter med falske fossiler
Monter med fossile hjerner
Monter med insekter og tusenbein
Monter med marine øgler
Monter med menneskeaper
Monter med nærmennesker i Afrika
Monter med partåete klovdyr
Monter med primitive reptiler
Monter med tapirer og neshorn
Monter med tidlige Homo sapiens
Monter med tidlige fugler
Monter med tidlige pattedyr
Mosdyrmonteren
Nautiloidé-monteren (blekkspruter)
Nesledyrmonteren
Nyanskaffelser !
Nålevende krypdyr og deres fossile slektninger
Panserhaimonteren
Pigghudmonteren (1)
Pigghudmonteren (2)
Plantemonteren
Primatmonteren
Ravmonteren
Rovdyrmonteren
Silurrev-monteren
Svampmonteren
Tannmonteren
Trilobittmonteren
Urfiskmonteren
Øglehallen

[English text]

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 26. mai 2011 10:12