Mikrofossiler

Fossilets navn Fossilgruppe Lokalitet Alder
Conodonter Mikrofossiler Russland Devon
Akritarker Mikrofossiler Europa Silur
Kokkolittoforider Mikrofossiler Stillehavet Kritt
Foraminiferer Mikrofossiler Norskehavet Nålevende
Pollen Mikrofossiler   Kritt
Radiolarier Mikrofossiler Middelhavet Miocen, tertiær
Dinoflagellater Mikrofossiler   Tertiær
Diatomeer Mikrofossiler Polen Tidlig kritt-nåtid

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00