Mikrofossiler

Diatomeer Navn: Diatomeer   

Plassering i utstillingene: Mikrofossilmonteren  

Størrelse: < 0.2 mm  

DIATOMÉER (kritt-nåtid) er encellede alger med skall av silika (SiO2 ).
Hver organisme består av to skalldeler som har forskjellig størrelse og er satt sammen omtrent som en eske med lokk. De deles inn i to typer; de runde (sentriske) og de elliptiske (pennate).
Diatoméene er autotrofe (utfører fotosyntese) og er derfor avhengig av tilgang på lys. Vanligvis lever de overalt hvor det er vann tilstede, m.a.o. både i saltvann, ferskvann og brakkvann – til og med i snø på breer eller fonner.
Bildet viser Aulacodiscus sp.
Modellen er laget av Marta Szubert, Warszawa.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om mikrofossiler]  

Andre mikrofossiler i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00