Mikrofossiler

Dinoflagellater
Navn: Dinoflagellater
Plassering i utstillingene: Mikrofossilmonteren

Dinoflagellater er encellede, planktoniske organismer som lever i ferskvann, brakkvann og i havet. Størrelsen er vanligvis mellom 0,020 og 0,150 millimeter. Noen har karakteristiske trekk som er vanlig for planteplankton (de har klorofyll) og mens andre likner dyreplankton (de har bevegelige flageller). Vanligvis blir de ansett som små alger som lever i vannmassene fordi de inneholder klorofyllpigmenter som brukes under fotosyntese og har en vegg av cellulose.
Noen dinoflagellater (ca 20 %) gjennomgår et hvilestadium hvor det dannes en motstandsdyktig cyste. Disse er holder til på bunnen og har et svært karakteristisk utseende. Det er først og fremst cyster som oppbevares fossilt. De er godt egnet både som biostratigrafiske markører og som ledefossiler. De opptrer i større mengder fra jura og fram til i dag.
Bildet viser:
1. Hystrichokolpoma, diameter ('utvekster' ikke medregnet): 45 mikron (0.045 mm)
2. Dapsilidinium, diameter ('utvekster' ikke medregnet): 45 mikron
3. Hafniasphaera, diameter ('utvekster' ikke medregnet): 65 mikron
4. Achomosphaera, diameter ('utvekster' ikke medregnet): 45 mikron
5. Dalella, diameter ('utvekster' ikke medregnet): 80 mikron
6. Spiniferites, diameter ('utvekster' ikke medregnet): 75 mikron

Alle er fra tertiære sedimenter tatt opp fra flere hundre meter dype borehull på havbunnen i Norskehavet (Ocean Drilling Program)
Foto: Svein B. Manum.

Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om mikrofossiler]
Andre mikrofossiler i utstillingen   
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00