Mikrofossiler

Radiolarier
Navn: Radiolarier
Plassering i utstillingene: Mikrofossilmonteren
Størrelse: 0.14-0.36 mm


RADIOLARIER (kambrium-nåtid) er encellede, marine dyr som har et indre skall av silika (SiO 2 ). De har fått navnet sitt pga. pseudopodene (piggene) som «stråler» radiært ut fra sentrum.
Vanligvis deles radiolariene inn i tre typer; Spumellaria (form som en kule), Nassellaria (form som en kjegle) og Phaeodaria (form varierer). Skallet til phaeodariene inneholder kun 20% SiO2 og blir derfor sjeldent oppbevart fossilt. Radiolariene er planktoniske og lever på de fleste havdyp. De som lever i den fotiske sonen (vanndyp grunnere enn 200 m) er ofte i symbiose med encellede grønnalger som kalles zooxantheller.
Bildet viser radiolariene Theocyrtis annosa (til venstre) og Gamospyris circulus (til høyre), begge fra miocen (tertiær).
Modellen er laget av Marta Szubert, Warszawa.

Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om mikrofossiler]
Andre mikrofossiler i utstillingen   
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00