Mikrofossiler

Pollen Navn: Pollen   

Plassering i utstillingene: Mikrofossilmonteren  

POLLEN (karbon-nåtid) er blomsterstøv fra høyerestående landplanter.
Pollen spres via luft, vann og ved hjelp av dyr (som f.eks. insekter). De dannes fra både nakenfrøede (gymnospermer) og dekkfrøede (angiospermer) blomsterplanter.
Pollen har et ytre lag av et svært motstandsdyktig stoff som kalles sporopollenin. De fleste typer har karakteristiske ytre kjennetegn som lett kan gjenkjennes i mikroskop.
Bildet viser en modell av et pollenkorn (0.05-0.10 mm lang)

Modellen er laget av Marta Szubert, Warszawa.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om mikrofossiler]  

Andre mikrofossiler i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00