Mikrofossiler

Foraminiferer
Navn: Foraminiferer
Plassering i utstillingene: Mikrofossilmonteren
Størrelse: < 4 mm


FORAMINIFERER (kambrium-nåtid) er marine, encellede dyr med skall av kalk (CaCO 3 ) eller organisk stoff (tektin). Noen har også agglutinerte skall, dvs. skall som vanligvis består av små sammenkittede sandkorn.
Foraminiferene består av to grupper; de som lever på bunnen (bentoniske) og de som lever i vannmassene (planktoniske). Alle er karakterisert ved å ha flere åpninger (foramen) noe som også har gitt dem navnet foraminiferer (porebærere). Skallet består av et eller flere kammer arrangert på forskjellige måter.

Modeller av fire forskjellige foraminifer-slekter:
1.Cibicides sp. Størrelse: Mindre enn 1,5 mm. Er funnet som fossil tilbake til kritt, lever også i dag.
2.Globorotalia sp. Størrelse: Mindre enn 2 mm. Er funnet som fossil tilbake til paleocen (tertiær), lever også i dag.
3.Elphidium sp. Størrelse: Mindre enn 4 mm. Er funnet som fossil tilbake til eocen (tertiær), lever også i dag.
4. Pyrgo sp. Størrelse: Mindre enn 2,5 mm. Er funnet som fossil tilbake til jura, lever også i dag.


Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om mikrofossiler]
Andre mikrofossiler i utstillingen   
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00