Mikrofossiler

Kokkolittoforider Navn: Kokkolittoforider   

Plassering i utstillingene: Mikrofossilmonteren  

Størrelse: < 0.01 mm  

KOKKOLITTOFORIDER (sen trias-nåtid) er små, encellede, marine alger med skjelett av kalk (CaCO 3 ).
Skjelettet består av mange små plater (kokkolitter) (0,003-0,015 mm i diameter) som danner en sfære rundt den indre del av cellen. Kokkolittene er vanligvis sirkulære eller elliptiske, og formen kan variere innen ett og samme individ. Når organismen dør brytes den organiske cellen ned og kokkolittene frigis. Kokkolittoforidene er autotrofe (utfører fotosyntese) og lever i den fotiske sonen (vanndyp grunnere enn 200 m).
Umbilicosphaera sibogae sp. Størrelse: Mindre enn 0,01 mm.
Modellen er laget av Marta Szubert, Warszawa.   

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om mikrofossiler]  

Andre mikrofossiler i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00