Mikrofossiler

Akritarker Navn: Akritarker   

Plassering i utstillingene: Mikrofossilmonteren  

Akritarker (sen prekambrium-kvartær) er marine, encellede spore- eller cysteliknende mikrofossiler. Størrelse: Vanligvis 0,02-0,150 mm.
De tilhører gruppen palynomorfer (syreresistente mikrofossiler) og har en motstandsdyktig og sterk ytre vegg av organisk materiale (sporopollenin) som omgir cellen. Den ytre formen varierer svært, fra runde til mangekantede, med eller uten utvekster (pigger og bremmer).
Modellen er laget av Marta Szubert, Warszawa.   

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om mikrofossiler]  

Andre mikrofossiler i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00