Mikrofossiler

Conodonter Navn: Conodonter   

Plassering i utstillingene: Mikrofossilmonteren  

Størrelse: 0.1-0.2 mm element  

Conodonter er blant de vanligste mikro-rester etter ryggstrengdyr (chordater) i avsetninger fra jordas oldtid og brukes ofte som ledefossiler i lagrekker fra kambrium til trias.
Conodontelementene består av kalsiumfosfat og de fleste er mellom 0.1 og 2 mm store. Elementene fungerte sannsynligvis som et tyggeapparat (tenner) hos meget primitive ryggstrengdyr. Conodontdyr er meget sjeldne, men i de siste årene er det funnet flere eksemplarer i skifre fra karbon i Skottland. Disse dyrene var 30-40 mm lange og 1-2 mm tykke. Lansettfisk og pilorm er deres nærmeste slektninger i dag.
Bildet viser hvordan elementene så ut hos arten Manticolepis subrecta fra devon.
Modellen er laget av Marta Szubert, Warszawa.   

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om mikrofossiler]  

Andre mikrofossiler i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00