Mammut

Mammut sp. Navn: Mammut sp.   

Lokalitet: Nord-Amerika  

Alder: Kvartær  

Plassering i utstillingene: Mammutmonteren  

Leggbein (tibia) fra en mastodont.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om mammut]  

Andre mammut i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00