Mammut

Mammuthus primigenius Navn: Mammuthus primigenius   

Lokalitet: Europa  

Alder: Kvartær  

Plassering i utstillingene: Mammutmonteren  

Hodeskalle og underkjeve av to forskjellige individer.
Hodeskalle fra et voksent individ. Den er noe skadet på den ene siden. Derfor kan vi se at kranietoppens knokler er fulle av hull.
Underkjeve fra et annet, ungt individ. Begge kinntennene er bevart.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om mammut]  

Andre mammut i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00