Mammut

Mammut americanus
Navn: Mammut americanus
Lokalitet: Nord-Amerika
Alder: Kvartær
Plassering i utstillingene: Mammutmonteren

Underkjeve av mastodon (Mammut americanus) med en kinntann i behold. De fleste mastodontene hadde to til tre kinntenner i hver halvdel av underkjeven. Den bakerste tannen var den største.

Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om mammut]
Andre mammut i utstillingen   
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00