Liste over utstillingens fossilgrupper

Liste over fossiler i urfisk-monteren

Fossilets navn Fossilgruppe Lokalitet Alder
Aceraspis sp. Urfisk (agnater) England Ordovicium
Aceraspis sp. Urfisk (agnater) Ringerike, Norge Sen silur
Anglaspis sp. Urfisk (agnater) Svalbard, Norge Tidlig devon
Cephalaspis tenuicornis Urfisk (agnater) Svalbard, Norge Devon
Drepanaspis gemuendenensis Urfisk (agnater) Tyskland Tidlig devon
Gemuendina stuertzi Urfisk (panserhai) Tyskland Tidlig devon
Pharyngolepis oblongus Urfisk (agnater) Ringerike, Norge Sen silur
Protopteraspis vogti Urfisk (agnater) Svalbard, Norge Tidlig devon
Pteraspis rostrata Urfisk (agnater) England Tidlig devon
Pterygolepis nitidus Urfisk (agnater) Ringerike, Norge Sen silur
Thyestes verrucosus Urfisk (agnater) Estland Silur
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00