Trilobittmonteren

 Klikk på et fossilFlexicalymene sp. Flexicalymene sp. Flexicalymene sp. Illaenus sarsi Illaenus sarsi Megistaspis gigas Scutellum viator Dalmanitina socialis Dalmanites limulurus Agnostus pisiformis Megistaspis sp Isotelus sp Megistaspis maximus Olenoides serratus Ceratarges armatus Marrolithus ornatus Cybele coronata Asaphus kowalewskii Asaphus expansus Odontochile hausmanni Paradoxides spinosus Homotellus bromidensis
Trilobittene er utdødde leddyr som levde i havet fra kambrium- til perm-tiden. De fleste formene levde trolig nær bunnen og vi kjenner både krypespor og gravespor etter dem. Noen var slametere, og andre var rovdyr. De som spiste andre dyr hadde bein med kraftige pigger som kunne holde på byttet, knuse det og føre det frem til munnen. Former med tynt skjold, lange pigger og store øyne har ofte en stor geografisk utbredelse, noe som tyder på at de var planktoniske. Felles for alle var et ytre skjold som på ryggsiden besto av hodeskjold (cephalon), haleskjold (pygidium) og et leddet kroppsskjold (thorax). Sett ovenfra er skjoldet delt i tre langsgående felter "lober" derfor navnet Trilobita.
Trilobittenes levesett er omtalt på en egen faktaside.

Liste over innholdet i Trilobittmonteren
Vil du vite mer om dette? Faktaside om trilobitter

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 13:53