Monter med tidlige Homo sapiens

 Klikk på et fossilHomo sapiens Homo sapiens Homo sapiens
Tidlige representanter for Homo sapiens fantes i Afrika, Europa, Midt-Østen og de sydøstlige deler av Asia. Fossilfunnene gir ennå ikke noe entydig svar på om utviklingen fra erektusmenneske (Homo erectus) til menneske (Homo sapiens ) har foregått bare en gang (og da i Afrika), eller to eller flere ganger til forskjellig tid, og på adskillige steder (i Afrika og Asia). Derimot kan undersøkelser av arvestoff hos forskjellige grupper av dagens moderne mennesker (Homo sapiens sapiens ) tyde på at dette trinn i menneskets utviklingshistorie bare fant sted i Afrika. Fra Afrika må da de tidlige menneskene ha vandret til Europa, Asia og kanskje helt til Australia, for 150000-100000 år siden.

Liste over innholdet i Monter med tidlige Homo sapiens
Vil du vite mer om dette? Faktaside om primatenes utvikling

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 13:49