Liste over utstillingens fossilgrupper

Liste over fossiler i svampmonteren

Fossilets navn Fossilgruppe Lokalitet Alder
Astraeospongium meniscus Svamper Tennessee, USA Silur
Astylospongia praemorsa Svamper Skåne, Sverige Ordovicium
Geodia sp. Svamper Norge Nålevende
Jerea pyriformis Svamper Goslar, Tyskland Kritt
Sertularia sp. Svamper Norge Nålevende
Stellispongia stellata Svamper Lebesey, Frankrike Jura
Stellispongia stellata Svamper Lebesey, Frankrike Jura
Stromatopora sp. Svamper Helgøya, Mjøsa, Norge Ordovicium
Stromatopora sp. Svamper Helgøya, Mjøsøa, Norge Ordovicium
Stromatopora sp. Svamper Ringerike, Norge Silur
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00