Liste over utstillingens fossilgrupper

Liste over fossiler i ravmonteren

Fossilets navn Fossilgruppe Lokalitet Alder
Chironomidae indet. Insekter Baltikum Tertiær
Coleoptera indet. Insekter Baltikum Tertiær
Dolichopodidae sp. Insekter Baltikum Tertiær
Formicidae indet. Insekter Baltikum Tertiær
Fungus indet. Planter Baltikum Tertiær
Ichneumonoidea indet. Insekter Baltikum Tertiær
Isoptera sp. Insekter Den Dominikanske Republikk Tertiær
Linyphiidae sp. Klosaks-dyr Baltikum Tertiær
Mycetophilidae indet. Insekter Baltikum Tertiær
Saltisidae sp. Klosaks-dyr Baltikum Tertiær
Sciaridae sp. Insekter Baltikum Tertiær
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00