Primatmonteren

 Klikk på et fossilHomo sapiens sapiens Pan troglodytes Pan gorilla Pongo pygmaeus Hylobates sp Papio hamadryas Cebus sp Tarsius spectrum Lemur catta
Primatene utviklet seg fra insektetere helt i begynnelsen av tertiær for ca. 65 millioner år siden. I eocen var det mange forskjellige halvaper. Vestapene ble tidlig i tertiær isolert i Syd- og Mellom-Amerika, og finnes fortsatt bare der. Østapene ble først tallrike mot slutten av tertiær og kvartær. Menneskeapene hadde sin rikeste utvikling i miocen. I dag er de fåtallige. Alle seks hovedgrupper av primater som har utviklet seg i løpet av tertiær- og kvartærperiodene, har nålevende representanter. Derfor forteller studier av nålevende primater oss meget om primatenes utviklingshistorie.

I dag lever det 153 arter primater. Disse kan deles inn i seks grupper:

  • Det moderne mennesket med en slekt, en art
  • Menneskeaper med fire slekter, 11 arter
  • Østaper med 14 slekter, 72 arter
  • Vestaper med 16 slekter, 33 arter
  • Spøkelsesaper med fem slekter, tre arter
  • Lemurer med 19 slekter, 33 arter

Liste over innholdet i Primatmonteren
Vil du vite mer om dette? Faktaside om primatenes utvikling

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 13:38