Kjempetrilobitter

Kjempetrilobitter fra Portugal
Nylig fikk Paleontologisk museum byttet til seg et utvalg av ca 470 millioner år gamle trilobitter fra Portugal. De skiller seg fra dem vi kjenner fra tilsvarende lag i Oslofeltet (Elnesformasjonen) bl.a. på Bygdøy og Slemmestad. Dette skyldes at i ordovicium lå Portugal lengere fra ekvator enn Oslofeltet, og dermed var det kaldere vann i Portugal enn i Oslo. Kaldtvannsformer er som regel større, noe vi kan se hos for eksempel krepsdyr som lever ved polene i dag.
Portugals trilobitter er blant verdens hittil største, Uralichas, som var over 66cm lang. Norges største trilobitt er Megistaspis på 30cm fra Modum. Trilobittene er flatpresset og deformert av trykket under fjellkjedefolding. Lagene i Oslofeltet er forholdvis svakt foldet og trilobittene er her lite deformert sammenlignet med disse fra Portugal. Legg merke til hvordan formen til enkelte er dratt ut og størrelsen blir derfor litt overdrevet.
Flg. fossiler er utstilt:
- Bathycheilus sp. 3-4 cm
- Bathycheilus sp. 4 cm
- Colcocoryphe sp. 5 cm
- Asaphellus sp. 6 cm
- Neseuretus sp. 7 cm
- Neseuretus sp. 5.5 cm
- Retamaspis sp. 4 cm
- Retamaspis sp. 5 cm
- Placoparia sp. 4.5 cm
- Hungioides sp. 11 cm
- Asaphellus sp. 30 cm
- Asaphellus sp. 20 cm
- Asaphellus sp. 20 cm
- Asaphellus sp. 25 cm
Gave fra Manuel Valerio de Figueiredo.
Andre trilobitter er utstilit i en egen monter.
Trilobittenes levesett er omtalt på en egen faktaside. 

Liste over innholdet i Kjempetrilobitter
Vil du vite mer om dette? Faktaside om trilobitter

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 13:35