Plantemonteren

 
Det første livet på jorden vet vi svært lite om. Det har ikke etterlatt noen fossiler. Det har vært mikroskopiske organismer (cyanobakterier, --"blågrønnalger") som levet i vann, og som bygget opp organiske stoffer av uorganiske, - dvs de ernærte seg som planter, men de manglet sikkert klorofyll. Før det kunne finnes dyr, måtte det finnes organisk stoff, laget av planter, som dyr kunne leve av. De første dyrene har sikkert skilt seg lite fra de tidligste plantene. Også i dag finnes det organismer som står på grensen mellom planter og dyr. De hører til flagellatene, mikroskopiske vanndyr som svømmer ved hjelp av svingtråder (flageller). Av flagellatene er mange rene planter, dvs de lever av solenergi, karbondioksid og vann, mens noen lever av å spise andre organismer, og er altså dyr. Men en del kan ernære seg avvekslende som planter og dyr.

Liste over innholdet i Plantemonteren
Vil du vite mer om dette? Faktaside om fossile planter

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 13:34