Pigghudmonteren (1)

 Klikk på et fossilAcanthocrinus lingenbachensis Roemeraster aspecula Sjøstjerner Ctenocrinus sp. Ophiura sarsi Pentremites obesus Echinosphaerites sp Dendrocystoides sp Dendrocystoides sp
Pigghuder er kjent fra kambrium til i dag.
Dagens pigghuder omfatter sjøliljer, sjøpølser, sjøpinnsvin, slangestjerner og sjøstjerner som alle er marine dyr. Pigghudenes skjelett består av kalkplater som er dekket med tynn hud. Kalkplatene danner altså et indre skjelett. Dyrene puster ved at de opptar oksygen fra vann som pumpes gjennom et vannkanal-system. Næring føres av sugeføttenes bevegelse frem til munnen langs spesielle nærings-furer. Sugeføttene er utvendige forlengelser av vannkanal-systemet. Sjøstjernene og sjøpinnsvinene bruker dessuten sugeføttene til å bevege seg med. De fleste pigghudene har som voksne en radiær femtalls symmetri. Dyrene mangler hode og hos de fleste frittlevende former ligger endetarmsåpningen (anus) på oversiden av dyret. Fastvokste former har munn og anus på oversiden i nærheten av hverandre. Mye tyder på at pigghudene og chordatene i utgangspunktet var nær beslektet og at den utdødde gruppen flatdyr (carpoidene), var bindeleddet.

Systematikk:
Rekke Echinodermata består av

 1. Subphylum Pelmatozoa (fastsittende)
  1. Cystoideer (Cystoidea)
  2. Sjøliljer (Crinoidea)
 2. Subphylum Eleutherozoa (frittlevende)
  1. Sjøpølser (Holothuroidae)
  2. Sjøpinnsvin (Echinoidea)
  3. Slangestjerner (Ophiuroidea)
  4. Sjøstjerner (Asteroidea)

Pigghuder finnes i Pigghudmonter 1, og i Pigghudmonter 2.

Liste over innholdet i Pigghudmonteren (1)
Vil du vite mer om dette? Faktaside om pigghuder

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 13:30