Historisk monter; ordovicium

Klikk på et fossilMegistaspis sp Discoceras sp Orthoceras sp Hormotoma sp Brachiopoda indet. Dikelokephalina sp Streptelasma sp Diplotrypa sp & Monotrypa sp Illaenus sp Asaphus sp Rhabdinipora sp Lingula sp Didymograptus sp / Diplograptus sp I ordovicium var kontinentene samlet rundt og sør for ekvator. Kalksedimentene vi finner forteller oss at på den tiden fantes det store, grunne havområder med klart og varmt vann. Det ga gode vilkår for algevekst som igjen var matgrunnlaget for et yrende dyreliv: 1) Koraller, svamper, mosdyr og kalkalger (revbyggere), 2) Trilobitter, brachiopoder, snegler og pigghuder (revbeboere) 3) Skallbærende blekkspruter (nautiloideer), som utviklet gassfylte kamre, var aktive svømmere og hører antagelig til de første virkelige rovdyr. 

Liste over innholdet i Historisk monter; ordovicium
Vil du vite mer om dette? Faktaside om ordovicium-perioden

Klikk på en tidsperiodePrekambrium Kambrium Ordovicium Silur Devon Karbon Perm Kvartær Trias Jura Kritt Tertiær

| Startsiden | Monterliste | Fossilgrupper | Artsliste | Spør en paleontolog |

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 13:26