Liste over utstillingens fossilgrupper

Liste over fossiler i menneskets utvikling

Fossilets navn Fossilgruppe Lokalitet Alder
Homo neanderthalensis Mennesker Sentral-Europa Sen kvartær
Homo neanderthalensis Mennesker Sentral-Europa Tertiær, Pleistocen
Homo neanderthalensis Mennesker Sentral-Europa Kvartær, Pleistocen
Homo neanderthalensis Mennesker Neanderthal, Tyskland Sen kvartær
Homo neanderthalensis Mennesker Frankrike Sen kvartær
Homo neanderthalensis Mennesker Sentral-Europa Kvartær, Pleistocen
Homo neanderthalensis Mennesker Sentral-Europa Kvartær, Pleistocen
Homo neanderthalensis Mennesker Sentral-Europa Kvartær, Pleistocen
Homo neanderthalensis Mennesker Sentral-Europa Kvartær, Pleistocen
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00