Mosdyr - bryozoer

 Klikk på et fossilBryozoer (silur) Bryozoer (perm) Fenestella sp & Polypora sp Fenestella sp Trepostomata indet. Hallopora sp Ripisoecia conifera Stictopora malmoeyensis Myriopora sp Conopeum sp Homotrypella sp Diplotrypa sp Archimedes sp
Mosdyr (bryozoer) er små, fastsittende, vesentlig marine dyr som danner kolonier av sterkt varierende form og størrelse, ofte med flere millioner enkeltindivider i hver koloni. De eldste funn av bryozoer er gjort i ordoviciske lag, med en alder på ca. 480 millioner år. Bryozoer er relativt vanlig i Oslofeltets kambro-silurlagrekke, og i permiske avsetninger på Svalbard. Det er kjent ca. 5 000 nålevende og ca. 15 000 fossile bryozoer. Det finnes ca. 180 nålevende arter i farvannene rundt Norge.

Liste over innholdet i Mosdyrmonteren
Vil du vite mer om dette? Faktaside om mosdyr (bryozoer)

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 10:17