Mikrofossiler

 Klikk på et fossilDiatome Acritarc Coccolith Foraminifera Pollen Radiolaria Dinoflagellate Conodonta
Ordet mikrofossiler er et vidt begrep som betegner rester etter ørsmå planter, dyr og bakterier. I noen tilfeller blir begrepet også brukt om små fragmenter eller deler av større organismer, som for eksempel små fiskeskjell og dyretenner. Felles for alle mikrofossiler er at man trenger lupe eller mikroskop for å studere dem.
Her finner du informasjon om flg. mikrofossilgrupper (øverste rekke fra venstre):
Dinoflagellater, diatomeer og pollen.
Nederste rekke:
Radiolarier, akritarker, kokkolitter, foraminiferer og conodonter.

Liste over innholdet i Mikrofossiler
Vil du vite mer om dette? Faktaside om mikrofossiler

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 10:13