Monter med menneskeaper

Klikk på et fossilOreopithecus bambolii Dryopithecus fontani Dryopithecus major Proconsul africanus De eldste menneskeapene er kjent fra oligocen. De eksisterte for ca. 30 millioner år siden, og er funnet i Afrika. I løpet av miocen utviklet det seg forskjellige former av menneskeaper. De spredte seg etter hvert fra Afrika til Europa og Asia. Mot slutten av miocen var mangfoldet størst. Sannsynligvis var det på den tid, blant de afrikanske menneskeapene, at menneskefamiliens utvikling startet.
Menneskeapene har hele tiden vært trelevende og knyttet til skogene. Ved overgangen til pliocen førte klimaendringer til at store skogområder forsvant. Mange former av menneskeaper døde ut i denne perioden. Det finnes bare fire slekter av menneskeaper i dag. De lever i begrensede områder; gorilla og sjimpanse i sentral-Afrika, gibbon og orangutang i sørøst-Asia. 

Liste over innholdet i Monter med menneskeaper
Vil du vite mer om dette? Faktaside om primatenes utvikling

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 10:10