Historisk monter; kvartær

Klikk på ett av bildeneNeandertal-mennesket Mammut Kvartær (1,8 - 0 millioner år siden)
Kvartær omfatter tidsrommet for de store istider ved slutten av kenozoikum (jordas nytid). Allerede fra slutten av tertiær skjer det et gradvis fall i den globale temperaturen. Samtidig skjer det eiendommelige skiftinger i klimaet, man får tempererte og kaldere perioder med ujevne mellomrom. De geografiske forholdene på jorda var ikke ulik de vi ser i dag. Havnivået var tildels lavere, vesentlig som et resultat av at vann var bundet i de enorme isbreene. 

Vil du vite mer om dette? Faktaside om kvartær-perioden

Klikk på en tidsperiodePrekambrium Kambrium Ordovicium Silur Devon Karbon Perm Kvartær Trias Jura Kritt Tertiær

| Startsiden | Monterliste | Fossilgrupper | Artsliste | Spør en paleontolog |

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:59