Nesledyrmonteren

 Klikk på et fossilStreptelasma sp Heliolithes interstictus Mangler! Lithostrotion sp Ketophyllum turbinatum Cyathophyllum  angustum Meandrina meandrites Isophyllia sinousa Porites sp Diploria sp Lophelia prolifera
Nesledyrene er kjent fra prekambrium og lever fortsatt i dag. Gruppen omfatter maneter, sjøanemoner, hydrozoer, sjøfjær og koraller. De er primitivt oppbygde dyr som har velutviklete vevstyper og radial symmetri. Dyret har en kroppshule med munn og anus i ett. De fleste typene er marine, men noen lever i ferskvann. Nesledyr kan danne kolonier eller leve som enkeltstående individer og har gjerne flere former (samme art har både polyppdyr og maneter). Mange av formene har et skjelett av kalk eller av organiske materiale.

Tabulater: I marine avsetninger fra ordovicium til perm finnes en gruppe kolonidyr med skjelett bestående av kalkrør. Disse kalkrørene kan stå hver for seg holdt sammen med forbindelsesrør. De kan også vokse tett som i en bikake, da har de et sekskantet tverrsnitt. Kalkrørene kan også vokse i kjeder og har da et mer ovalt tverrsnitt. Felles for alle er gulv (tabulae) som deler rørene på tvers. Mange har vegger med porer. Tabulatene en tid betraktet som svamper, pga. funn av "svamp"-spikler i veggene. Bikakekoraller (Favosites) og kjedekoraller (Halysites) er vanlige i Oslofeltets avsetninger fra ordovicium og silur.

Liste over innholdet i Nesledyrmonteren
Vil du vite mer om dette? Faktaside om nesledyr og koraller

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:49