Hvaler

Klikk på et fossilBasilosaurus Mysticeti
indet. Mysticeti indet. I løpet av 55 millioner år utviklet hvaler :
  1. gigantiske former fullstendig tilpasset et liv i vann, fra relativt små former (ca. 1,6 m lang) som levde både på land og i vann
  2. reduserte og til slutt helt tilbakedannete baklemmer
  3. reduserte forlemmer, som ble omdannet til loffer
  4. en økning i størrelsen av hodet i forhold til kroppslengden
  5. en god undervannshørsel
Hvaler oppsto tidlig i eocen for ca. 55 millioner år siden. Tennene til disse tidlige formene viser at de var i slekt med kondylartrene. De første hvalene var tilpasset et liv i havet. De kunne også kravle opp på land (som Ambulocetus). 

Liste over innholdet i Hvalmonteren
Vil du vite mer om dette? Faktaside om fossile hvaler

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:39