Historisk monter

 Klikk på et bilde eller en tidsperiodeHomo sapiens neanderthalensis Archaeopteryx, urfuglen Perm-reptil Holmia, kambrisk trilobitt Prekambrium Kvartær Tertiær Jura Kritt Trias Perm Karbon Devon Silur Ordovicium Kambrium Prekambrium
Historisk geologi er å tidfeste jordklodens utvikling. Denne utstillingen viser livets utvikling gjennom mer enn 3 milliarder år med tilhørende æraer og perioder. Legg merke til forskjellen i tidsskalaen mellom proterozoikum, som representere mer enn to tredjedeler av jordens alder, og de etterfølgende periodene.
Den biologiske utviklingen må sees på bakgrunn av fysiske, kjemiske og ikke minst miljømessige forandringer gjennom tiden, knyttet til bl. a. kontinentenes plassering i forhold til hverandre, og deres forhold til polpunktene og ekvator, forholdet mellom land og hav, og hvordan havnivået har forandret seg gjennom tiden, antallet livsformer og hvordan dette har variert med tiden ved at enkelte livsformer har dødd ut, for så å bli erstattet av andre. Viktige biologiske begivenheter oppstod på bestemte tidspunkter. De valgte titlene for hver periode viser til de viktigste hendelsene i den perioden. Et tilhørende miljøbilde gjenspeiler denne begivenheten. Bevis for biologisk utvikling tolkes ut fra fossiler. De utstilte fossilene er et lite, men karakteristisk utvalg fra hver periode.
Vil du vite mer om dette? Faktaside om jordas geologiske utvikling

Klikk på en tidsperiodePrekambrium Kambrium Ordovicium Silur Devon Karbon Perm Kvartær Trias Jura Kritt Tertiær

| Startsiden | Monterliste | Fossilgrupper | Artsliste | Spør en paleontolog |

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:36